Austrumlatgales reģions

Latvijas Mednieku savienības Austrumlatgales reģiona biedri

Informācija par Zilupes, Maltas, Ludzas, Rēzeknes, Viļānu un Kārsavas biedriem - mednieku biedrībām un to vadītājiem.