Konference "Medības 2024" - video - Magnus Pelz prezentācija