Saldus novada medību trofeju izstāde 2024

SALDUS NOVADA
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE
2024


NOLIKUMS


Izstādes organizators: Biedrība „Latvijas Mednieku savienības Saldus nodaļa”, Latvijas Medību trofeju nacionālā vērtēšanas komisija, Saldus novada dome.
Izstādes norises vieta: Pampāļu kultūras nams, Rūpniecības iela 1a, Pampāļi, Saldus novads.
Izstādes norises laiks: 08.06.2024. – 15.06.2024.
Izstādes darba laiks: Darba dienās: 10:00 – 18:00, brīvdienās 10:00 – 18:00.
Izstādes mērķis: Informēt un izglītot sabiedrību par medībām, kā ekoloģiski un saimnieciski nepieciešamu nodarbošanos savvaļas medījamo dzīvnieku populācijas skaita regulēšanai. Iegūt datus par Saldus novadā nomedījamo dzīvnieku populācijas kvalitāti. Veicināt zemes īpašnieku un mednieku savstarpējās sapratnes uzlabošanos un sadarbību.
Dalībnieki: Izstādē piedalās Saldus novada medību klubu mednieki ar savvaļā iegūtām medību trofejām, kas līdz šim nav vērtētas, kā arī pēdējā medību sezonā nomedītās trofejas, kuras jau ir novērtētas, bet nav bijušas izstādītas izstādēs.
Citās valstīs iegūtās medību trofejas: izstādē iespējams parādīt arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.
Vērtēšana un apbalvošana: medību trofejas tiks vērtētas pēc CIC metodikas. Visas trofejas tiks iekļautas izstādes katalogā.
• Līdzmaksājums 10.00 EURO apmērā staltbrieža, stirnu āža, alņa, meža kuiļa ilkņu trofejām, kuras nav vērtētas līdz trofeju iesniegšanai.
• Līdzmaksājums 7.00 EURO apmērā staltbrieža, stirnu āža, alņa, meža kuiļa ilkņu trofejām, kuras vērtētas pirms trofeju iesniegšanas, kā arī galvas kausi un ādas neskatoties uz to, vai vērtēti/as pirms iesniegšanas.
Ar medaļu novērtētās trofejas īpašnieks saņems izstādes medaļu un katalogu. Medaļu un katalogu pasniegšana notiks 16.06.2024. pie trofeju izsniegšanas.
Trofeju iesniegšana vērtēšanai: trofejas vērtēšanai tiek pieņemtas Saldus novada Pampāļu pagasta kultūras namā, Rūpniecības ielā 1a, Pampāļi, Saldus novads, 03.06.2024. no plkst. 10:00. līdz 18.00 un 04.06.2024. no plkst. 08:00 līdz 10:00.
Trofeju noformējums: medību trofejām, kuras tiek iesniegtas vērtēšanai, jābūt pienācīgi sagatavotām eksponēšanai un arī vērtēšanai, kas nozīmē:
staltbriežu un stirnu āžu ragiem, kā arī meža kuiļu ilkņiem jābūt viegli noņemamiem no medaljoniem un tikpat viegli pieliekamiem atpakaļ. Plēsēju ādām jābūt dīrātām paklāja veidā. Trofejas, kuras nebūs atbilstoši noformētas, vērtētas netiks.
Trofeju marķēšana: katrai trofejai jābūt marķētai ar etiķeti, uz kuras uzrakstīts trofejas īpašnieka vārds, uzvārds, trofejas iegūšanas vieta – virsmežniecība, pagasts, medību klubs un trofejas iegūšanas gads, kā arī telefona numurs.
Trofeju izņemšana pēc izstādes: pēc izstādes beigām trofejas tiks izsniegtas pret
parakstu trofeju reģistra žurnālā: 16.06.2024. no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Papildus informācija par izstādi: Uģis Vējš – 27899691