Kļūt par LMS biedru

(Ja mednieku formējums ir reģistrēts uz fizisku personu vai arī ja iesniegumu raksta fiziska persona, jānorāda vārds, uzvārds un personas kods)
(Māja, pagasts, novads vai pilsēta, pasta indekss)
(vārds, uzvārds)
(vai fizisku personu apvienībā)