LMS reģionālās padomes

Reģionālo padomju nolikumu iespējams lejupielādēt šeit.

Reģionālās padomes priekšsēdētāji un vietnieki (apstiprināti reģionu sapulcēs 2019.gada martā):

1. Dienvidkurzemes reģions –

Andris Kurcišs (priekšsēdētājs), tālr. 20008026, e-pasts: 
Gints Kaktiņš (vietnieks), tālr. 29182586, e-pasts:  

2. Sēlijas reģions – 

Gunārs Avotiņš (priekšsēdētājs), tālr. 29181553, e-pasts:  
Juris Čaupjonoks (vietnieks), tālr. 29422024, e-pasts: juris.caupjonoks@lms.org.lv

3. Dienvidlatgales reģions –

Egils Rūtiņš (priekšsēdētājs), tālr. 26445526, e-pasts:  
Arnis Trubiņš (vietnieks), tālr. 29496637, e-pasts:   

4. Ziemeļvidzemes reģions –

Ēriks Ozols (priekšsēdētājs), tālr. 29231232, e-pasts:  
Egons Kļaviņš (vietnieks), tālr. 29469502, e-pasts:  

5. Zemgales reģions –

Juris Buškevics (priekšsēdētājs), tālr. 28618685, e-pasts:  
Arvīds Rozēns (vietnieks), tālr. xxx, e-pasts:  

6. Madonas reģions –

Dainis Tučs (priekšsēdētājs), tālr. 26528739, e-pasts:  
Miks Jātnieks (priekšsēdētāja vietnieks), tālr. 26100721, e-pasts:  

7. Ziemeļkurzemes reģions –

Ivars Lodiņš (priekšsēdētājs), tālr. 29445753 e-pasts:  
Agris Āboltiņš (vietnieks), tālr. 29412145, e-pasts:  

8. Rīgas reģions –

Jānis Zālītis, jun. (priekšsēdētājs) tālr. 28354163, e-pasts:  

9. Ziemeļaustrumu reģions –

Viktors Litaunieks (priekšsēdētājs) tālr. 28305394, e-pasts:  

10. Austrumlatgales reģions –

xxx (priekšsēdētājs), tālr. xxx, e-pasts:  
xxx (vietnieks), tālr. xxx, e-pasts: