Papildini zināšanas

Medījuma pirmapstrāde un higiēna

Ja arī tu vēlies daļu nomedītā pārdot uzpircējiem, ņem vērā, ka medījums, ko vēlies pārdot, ir jānomedī un jāsagatavo atbilstoši zināmiem principiem. Uzzini vairāk šajā video un zināšanu testā.

Medību infrastruktūra

Lai medītu droši, selektīvi un rezultatīvi, liela uzmanība jāpievērš pārdomāti veidotai medību infrastruktūrai – medību torņiem, barotavām, šaušanas stigām un visam, ko paveicam, veidojot mūsdienīgu medību saimniecību. Atsvaidzini savas zināšanas ar testu un informatīvo video.

Mednieku organizāciju loma un nozīme

Jau šobrīd Latvijā darbojas vairākas mednieku intereses pārstāvošas organizācijas, bet lielākā no tām – Latvijas Mednieku savienība, jau 12 gadus veiksmīgi strādā, lai ikviens mednieks tiktu sadzirdēts vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. Šajā video un zināšanu testā vari uzzināt vairāk.

Medību ētika

Kārtīgs, dabu, medījumu un sabiedrību cienošs mednieks jau izsenis darbojas ne tikai likuma un dažādu noteikumu ietvaros, bet ņemot vērā arī mednieku ētiku. Šajā video un mācību testā par to vari uzzināt vairāk.

Selektīvu medību pamatprincipi

Savvaļā par medījamo dzīvnieku populācijas kvalitāti atbildīgs ir mednieks, piekopjot selektīvu medību principus. Vai zini kādi tie ir? Noskaties video un aizpildi testu.

Materiāls izstrādāts ar
MSAF atbalstu.