Latgales mednieku kauss 2024

“Latgales mednieku kauss 2024”

Mednieku kolektīvs “Skaistas mednieks” sadarbībā ar Krāslavas novada domi un Latvijas
Mednieku savienību aicina medniekus, kā arī visus aktīvās atpūtas cienītājus uz svētkiem un atklātajām sacensībām “Latgales mednieku kauss 2024”!

Datums: 03.02.2024.
- no plkst. 9:00 – komandu ierašanās, reģistrēšanās
- plkst. 10:00 – instruktāža un šķēršļu joslas izmēģināšana
- plkst. 10:30 – sacensību starts

Norises vieta: Krāslavas novads, Skaistas pagasts, “Ļaksi” (poligonā)

Pasākuma vadītājs: Māris Susejs

PROGRAMMĀ:
- Mednieku sacensības
- Kulināru konkurss “Mednieku gaumē”
- Mednieku virtuves degustācija (bezmaksas)
- Izloze ar balvām visiem viesiem un dalībniekiem
- Bērnu un jauniešu konkursi un viktorīnas
- Konkursi visai ģimenei

KOPĒJAIS NOLIKUMS:
Katrs mednieku kolektīvs var pieteikt no 1 līdz 3 komandām. Komandas sastāvā var iekļaut tikai tos dalībniekus, kuriem ir mednieka apliecība un ieroču glabāšanas atļauja ierocim, ko tie izmanto.

Sacensībās piedalās komandas 3 cilvēku sastāvā. Komanda tiek veidota pēc vecuma
principa 30-40-50 (no 30 līdz 40 gadiem, no 40 līdz 50 gadiem, no 50 gadiem un vecāki).
Sacensību dalībnieki tiks sadalīti 3 grupās:
1. grupa - Krāslavas novadu pārstāvošās komandas
2. grupa – komandas no citiem novadiem (viesi)
3. grupa – jaunie mednieki (vecumā no 18 līdz 29 gadiem)
Uzvarētājs tiks noteikts katrā grupā atsevišķi.

Visi sacensību posmi jāveic, ievērojot norādījumus un sacensību noteikumus. Noteikumu
neievērošanas gadījumā galvenais tiesnesis var noteikt komandai soda minūtes (viens pārkāpums = 1 soda minūte).
Jebkurš sacensību posms tiek uzskatīts par pabeigtu pēc tam, kad ir finišējis pēdējais
komandas dalībnieks.
Rezultāti tiks novērtēti, pamatojoties uz kopējo laiku, ko komanda pavadīja, veicot visu
šķēršļu joslu.
Šķēršļu josla sastāv no 6 posmiem:
1. Trofejas uzvilkšana kalnā
2. Baļķa šķērsošana
3. Ieroča (IŽ-27) salikšana un izjaukšana
4. Skriešana ar mugursomu un munīciju
5. Šķēršļu pārvarēšana ar airi
6. Šaušana mērķī no torņa

Katrs mednieku kolektīvs uz ugunskura gatavo vienu ēdienu no medījumiem. Neatkarīga
žūrija degustē sagatavotos ēdienus un apbalvo uzvarētājus. Organizators nodrošina malku
ugunskuriem, kā arī sarūpē cienastu visiem klātesošajiem.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:
Katram sacensību dalībniekam ir jāiepazīstas ar šķēršļu joslas pārvarēšanas noteikumiem
un ar ieroču izmantošanas noteikumiem, par ko jāparakstās drošības noteikumu žurnālā.
Katrs komandas pārstāvis pārvar visus posmus, ierocim atrodoties ieroču somā, munīcijai
jābūt patronu jostā. 6.posmā pēc uzkāpšanas tornī ieroci izņem no ieroču somas, un pēc komandas "Uguns!" tas tiek ielādēts un tad šauts pa mērķiem. Pirms šaušanas bisei jābūt izlādētai un jāatrodas ieroču somā.

IEROČI UN MUNĪCIJA:
Sacensībās var piedalīties tikai ar gludstobra ieročiem (20., 16., 12. kalibrs) - ir atļautas
vienstobra, divstobru, pumpja vai pusautomātiskāsm bises. Šaušana notiek ar atsevišķiem
šāvieniem, un ierocis tiek ielādēts ar vienu patronu. Bisei nedrīkst būt kalimatora, optiskais vai elektroniskais tēmeklis, ir atļautas tikai sliedes un grauds.
Šaušana mērķī notiek no torņa. Katram šāvējam noteikti trīs sportinga šķīvīši 110 mm
diametrā, šāvienu skaits nav ierobežots. Kad dalībnieks ir trāpījis savos mērķos, tas var palīdzēt savas komandas biedriem.
Šaušanai tiek izmantotas tikai lodes patronas. Munīciju dalībnieki sagādā sev paši.

APBALVOŠANA:
Visas komandas saņem diplomus, finālisti un uzvarētāji saņem kausus, medaļas un balvas
no sponsoriem. Katrā grupā tiek apbalvotas pirmās trīs komandas, kas uzrādīs labāko rezultātu.

REĢISTRĒŠANĀS UN DALĪBA:
Iepriekšēja komandu reģistrācija ir obligāta, tā tiek pieņemta līdz 28.01.2024.
Reģistrēšanās dalībai sacensībās tiek pieņemta vietnē WhatsApp uz numuru 29149918, norādot kolektīva un komandas nosaukumu un dalībnieku datus (vārds, uzvārds un dzimšanas gads).

Dalības maksa –15 euro no komandas. Samaksa tiek veikta skaidrā naudā sacensību dienā.

Sacensību organizators: MK “Skaistas mednieks”

Pasākumu atbalsta: SIA “ADS Agency”, ZS “Liepa”, ZS “Tenismuiža”, ZS
“Apskalnes”, SIA “VITA V”, SIA “DROŠĪBA K”

LĪDZI ŅEMAMS LABS NOSKAŅOJUMS UN NENOGURDINĀMS SACENSĪBU SPARS!