Noslēgusies LMS biedru aptauja

Noslēgusies LMS rīkotā biedru aptauja par to, vai februārī nepieciešams pagarinājums medībām ar dzinējiem. Kopumā saņemtas 187 aizpildītas aptaujas anketas. Par derīgām atzītas 168 anketas. Iemesli, kādēļ 19 anketas tika atzītas par nederīgām ir vairāki. Pirmkārt, daļu no anketām bija iesūtījuši klubi, kuri nav LMS biedri. Šī bija LMS bierdu aptauja. Klubiem, kuri nav LMS biedri, bet vēlas, lai viņu viedoklis tiktu uzklausīts, pašiem ir jāizšķiras, vai pievienoties LMS biedru rindām jeb meklēt citu pārstāvniecību. Pretējā gadījumā viņu viedoklis arī turpmāk netiks ņemts vērā. Tāpat netika ieskaitītas anketas gadījumos, kad no viena kluba tika saņemtas vairākas atbildes. Šajos gadījumos ieskaitīja pirmo atbildi. Lietotnē WhatsApp, kā arī telefona īsziņās un e pastā iesūtītie balsojumi netika ņemti vērā.
Aptaujas rezultāti:
Kopumā saņemtas 187 anketas. Par derīgām atzītas 168 anketas.
PRET dzinējmedību pagarinājumu nobalsoja 132 klubi jeb 78.5%.
PAR dzinējmedību pagarinājumu nobalsoja 36 klubi jeb 21.5%.
Balsojuma rezultāti pa reģioniem:
Centrālvidzemes VM PRET 7, PAR 0;
Dienvidkurzemes VM PRET 37, PAR 7;
Dienvidlatgales VM PRET 9, PAR 0;
Sēlijas VM PRET 19, PAR 15;
Rīgas reģ. VM PRET 4, PAR 2;
Zemgales VM PRET 17, PAR 3;
Ziemeļaustrumu VM PRET 2, PAR 1;
Ziemeļkurzemes VM PRET 20, PAR 5
Ziemeļvidzemes VM PRET 17, PAR 3.

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par aktivitāti. Aptaujas rezultāti tiks nodoti VMD un PVD, lai varētu pieņemt argumentētu lēmumu jautājumā par dzinējmedību pagarinājumu.