Papildu vilku medību atļaujas var izsniegt pierādītos un pamatotos gadījumos

Saistībā ar izskanējušo ziņu par vilku uzbrukumiem Vilces pagastā Valsts meža dienests apstiprina, ka ir saņemta mutiska informācija par vilku uzbrukumiem mājdzīvniekiem, kas tiek pārbaudīta.

Valsts meža dienests atgādina, ka par vilku uzbrukumiem mājdzīvniekiem nekavējoties ir jāziņo tuvākajai mežniecībai, lai dienesta speciālisti faktu varētu atbilstoši fiksēt un pārbaudīt. Postījuma konstatēšanai palīdzēs arī iedzīvotāju uzņemti foto vai  video materiāli ar pierādāmām koordinātēm. Tāpat ikviens iedzīvotājs var ziņot par medījamo dzīvnieku, tostarp vilku, veiktajiem postījumiem, izmantojot bezmaksas mobilo lietotni “Mednis”, kur var pievienot attēlu ar dzīvnieku, tā pēdām vai nodarīto kaitējumu.

Valsts meža dienests informē, ka izsniegt papildu vilka medību atļauju postījumu vietā ir iespējams tikai tad, ja vilka nodarīto kaitējumu ir apstiprinājušas dienesta amatpersonas. Vilks Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, tādēļ katra papildu vilku medību atļauju izsniegšana ir rūpīgi jāvērtē.

2023./2024. gada medību sezonā Valsts meža dienests noteica maksimālo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 300 indivīdu apmērā, kas tika sasniegts 2023. gada 15. decembrī.