Par staltbriežu teļu un špīseru medībām uz govs medību atļaujas rēķina no 1.februāra līdz 31.martam

Medību noteikumu 6. un 6.1. punktā teikts:

6. Izmantojot aļņu buļļa vai govs un staltbriežu buļļa vai govs medību atļauju, šajos noteikumos noteiktajā medību termiņā neatkarīgi no dzimuma atļauts nomedīt atbilstošās sugas dzīvnieku, kas nav vecāks par vienu gadu.

6.1 Izmantojot staltbrieža govs medību atļauju, atļauts nomedīt līdz divus gadus vecu staltbriežu bulli.


31.janvārī termiņš beidzas staltbriežu govīm, nevis govju atļaujām. Medību noteikumi staltbriežiem nosaka atšķirīgus medību termiņus pēc dzimuma un vecuma kritērijiem, nevis pēc izsniegto medību atļauju veidiem.

Tāpēc, atbilstoši Medību noteikumu 6. un 6.1. punktā noteiktajam, staltbriežu teļus un staltbriežu buļļus līdz divu gadu vecumam, laika periodā no 1.februāra līdz 31.martam, atļauts medīt individuālajās medībās ar neizmantotas staltbriežu govs vai staltbriežu buļļa medību atļauju.

Foto - Māris Kreicbergs - Zvārde