Valsts meža dienestam turpmāk būs piecas teritoriālās struktūrvienības

Sākot ar 2024. gada 1. aprīli Valsts meža dienesta struktūrā un darba organizācijā paredzētas izmaiņas. Līdzšinējo desmit virsmežniecību vietā būs piecas, savukārt dienesta pakalpojumi tiks sniegti 27 klientu apkalpošanas vietās Latvijā.

Pārmaiņas skaidro Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols: “Strukturālā optimizācija tika veikta, realizējot mūsu stratēģijā izvirzīto mērķi - izveidot efektīvu iestādes struktūru. Esam ņēmuši vērā tādus faktorus kā digitālās vides un e-pakalpojumu attīstība, kā arī kopējo valsts pārvaldes virzību efektivitātes un birokrātijas mazināšanas virzienā. Noteiktas pārmaiņas dienesta darba organizācijā veiktas, rūpējoties par dienesta nodarbināto slodžu izlīdzināšanu, aizvietojamības nodrošināšanu un atalgojuma sistēmas pilnveidošanu.”

Ar 1. aprīli Valsts meža dienesta struktūrā noteiktas šādas izmaiņas:

  • Ziemeļkurzemes virsmežniecības un Dienvidkurzemes virsmežniecības funkcijas pārņem Kurzemes virsmežniecība ar administrācijas telpām Raiņa ielā 17, Talsos.
  • Zemgales virsmežniecības un Rīgas reģionālās virsmežniecības funkcijas pārņem Centra virsmežniecība ar administrācijas telpām Brīvības ielā 129B, Ogrē.
  • Sēlijas virsmežniecības un Dienvidlatgales virsmežniecības funkcijas pārņem Dienvidu virsmežniecība ar administrācijas telpām Krišjāņa Valdemāra ielā 7, Daugavpilī.
  • Austrumlatgales virsmežniecības un Ziemeļaustrumu virsmežniecības funkcijas pārņem Austrumu virsmežniecība ar administrācijas telpām Bērzpils ielā 62, Balvos.
  • Ziemeļvidzemes virsmežniecības un Centrālvidzemes virsmežniecības funkcijas pārņem Vidzemes virsmežniecība ar administrācijas telpām Dārzu ielā 4, Cesvainē.
     

Klientu apkalpošanas vietas tiek saglabātas 27 līdzšinējo mežniecību atrašanās vietās –Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Grobiņā, Gulbenē, Inčukalnā, Jelgavā, Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Saldū, Smiltenē, Talsos, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī. Klientu pieņemšanas dienas un laiki netiek mainīti. Izvērtējot klientu apmeklētību klātienē, tiek slēgta Babītes mežniecība. Karte ar jaunajām virsmežniecību un mežniecību teritorijām pieejama Valsts meža dienesta tīmekļvietnē.

Lūdzam ņemt vērā, ka no 28. marta pulksten 17.00 līdz 31. marta pulksten 10.00 tiks veiktas izmaiņas Valsts meža dienesta uzturētajā informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs. Tas nozīmē, ka sistēma lietotājiem nebūs pieejama un nevarēs arī veikt savienojumu ar mobilo lietotni “Mednis”.