Valsts meža dienests izvērtējis nelikumīgās medības Saldus novadā

Valsts meža dienests administratīvo pārkāpumu lietvedību ietvaros ir izskatījis 09.12.2023. Saldus novadā notikušo nelikumīgo staltbriežu medību atbilstību Medību likuma un Medību noteikumu prasībām. Staltbriežu šāvējam piemērots Medību likumā noteiktais maksimālais sods.

Atbilstoši konstatētajiem medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem pie administratīvās atbildības par medību vadītājam noteikto pienākumu nepildīšanu tika saukts dzinējmedību vadītājs. Vadītājam piemērots Medību likumā noteiktais maksimālais sods par šādu pārkāpumu – naudas sods 250 euro apmērā, atņemot tiesības vadīt medības uz diviem gadiem. Trim personām, kuras šajās dzinējmedībās  bija reģistrētas kā  dzinēji un pārkāpuma brīdī atradās videomateriālā fiksētajā automašīnā, piemērots naudas sods par medību drošības pārkāpumu 150 euro apmērā katrai. Savukārt medību dalībniekam, kurš šāva no braucošās automašīnas pa staltbriežiem, piemērots Medību likumā noteiktais maksimālais sods par medību drošības noteikumu pārkāpumiem – naudas sods 250 euro apmērā, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz vienu gadu.

Administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtie lēmumi ir stājušies spēkā. Lietu par nelikumīgajām staltbriežu medībām kriminālprocesa ietvaros izskata Valsts policija.