VMD uzlabo savu datorsistēmu - Mednis šajā laikā nevarēs nosutīt datus uz Meža valsts reģistru

VMD veic izmaiņas gis.vmd.gov.lv un tādēļ no 28.marta līdz 31.martam ar aplikāciju "Mednis" nevarēs nosūtīt datus uz Meža valsts reģistru.

Mednis tai laikā pieejams būs, nebūs pieejams Meža valsts reģistrs.

Medīt varēs, reģistrēt info Mednī varēs, tikai Mednis nesūtīs to uz MVR. Galvenais ir dzīvnieka reģistrācijas fakts Mednī.

Informācija pa to laiku Mednī var stāvēt, bet 31. martā pēc 10.00 tā būs jānosūta uz MVR. Cerams, ka darbi tad būs pabeigti.

Vienīgi Mednis pats automātiski informāciju uz MVR nesūtīs, tas būs jāčeko un jādara medniekam pašam manuāli.